De Eglantier Voorhof is een Integraal Kindcentrum
Home Onderwijs Kinderopvang English
 

Integraal kindcentrum

Wat is een IKC? 

IKC De Eglantier Voorhof bestaat uit een samenwerking tussen Stichting Librijn Openbaar Onderwijs en Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK). Librijn is verantwoordelijk voor het openbaar primair onderwijs in Delft en Rijswijk. Stichting Rijswijkse Kinderopvang is er voor kinderen van 6 weken tot en met 12 jaar. Op IKC De Eglantier Voorhof is peuteropvang, voorschoolse opvang, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang (ook in de vakanties). SRK verzorgt kinderopvang op een groot aantal locaties in Rijswijk, Den Haag en Delft

 

Op IKC De Eglantier Voorhof werken we op basis van één gezamenlijk gedragen pedagogisch-onderwijskundige visie die wordt uitgevoerd door één team. IKC De Eglantier Voorhof functioneert als één organisatie. Dit doen we met elkaar voor alle kinderen. Professionals en ouders werken in het IKC samen om kinderen naar behoefte en op maat te ondersteunen in hun ontwikkeling. Ouders en kinderen krijgen de ruimte om eigen keuzes te maken in het gebruik van het aanbod van IKC De Eglantier Voorhof. Hierdoor wordt voor ouders de combinatie van arbeid en zorg eenvoudiger van 7.30 tot 18.30 uur.

 

Wij staan voor een optimale opvoeding en onderwijs voor elk kind. Wij doen dit door een samenhangend aanbod met doorgaande ontwikkellijnen aan te bieden voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar dat gebaseerd is op het International Primary Curriculum (IPC) en Tweetalig Primair Onderwijs (TPO).

 

Waar staan we voor als IKC?


Identiteit

De identiteit van het onderwijs van IKC De Eglantier Voorhof is openbaar onderwijs. In het IKC is ruimte voor de cultuur en overtuiging van elk kind. Door kinderen kennis te laten maken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen, leren zij de meerwaarde van diversiteit ontdekken. IKC De Eglantier Voorhof is een maatschappij in het klein. Binnen het IKC wordt gewerkt vanuit de kernwaarde: met elkaar verantwoordelijk voor alle kinderen. Het is ons doel dat kinderen zich veilig voelen. Door het creëren van een gestructureerde, rustige en leerrijke omgeving streven we naar de beste omstandigheden.

 

De missie

Wij willen kinderen vanuit een veilig pedagogisch klimaat begeleiden. Dit doen wij door kernwaarden, oftewel persoonlijke doelen, aan te bieden. Deze zijn zichtbaar gemaakt in een symbool: De Eglantier roos. De persoonlijke doelen hebben betrekking op individuele kwaliteiten en competenties die voor kinderen in de 21e eeuw belangrijk zijn. Wij vinden dat kinderen als wereldburger in de 21e eeuw bepaalde vaardigheden nodig hebben, zoals de vaardigheid om samen te werken, zelfstandig problemen op te lossen, ICT- vaardig zijn, creativiteit kunnen tonen, kritisch (na) te denken en sociaal en cultureel vaardig zijn en te kunnen communiceren in meerdere talen. Ons aanbod is hierop toegespitst. In totaal zijn er acht verschillende persoonlijke doelen; onderzoek, aanpassings- vermogen, veerkracht, communicatie, moraliteit, samenwerking, respect en zorgzaamheid.

 

De visie

Integraal kindcentrum De Eglantier Voorhof is dé plek voor onderwijs, kinderopvang, opvoeding en ontwikkeling van kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Wij begeleiden kinderen in een veilig pedagogisch klimaat tot het worden van wereldburgers, door persoonlijke vaardigheden aan te bieden.

 

Wij de Wereld in!

Handelingsgericht leren, coöperatieve werkvormen, doelgericht werken aan (individuele) leerbehoeften staan centraal in ons aanbod. Om het wereldburgerschap te benadrukken werken we naast de basisvakken, zoals rekenen en taal, met het International Primary Curriculum (IPC) en bieden we alle kinderen Engels aan.


Om kinderen te leren zelf eigenaar te worden van het leerproces werkt ieder kind in samenwerking met leerkracht én ouder(s) aan de ontwikkeling van een persoonlijk portfolio. De kinderen op De Eglantier Voorhof zijn divers in nationaliteit. De internationale achtergrond en de relatief groene ligging van onze gebouwen maakt dat cultuur en natuur twee pijlers zijn waarop het IKC De Eglantier Voorhof bouwt: voor, tijdens en na schooltijd. Dit blijkt onder andere uit de jaarlijkse toneelvoorstellingen, de groene schoolpleinen, de schooltuintjes, de hobbykas en een breed aanbod aan naschoolse activiteiten. In IKC De Eglantier Voorhof werken we samen aan een integraal aanbod met veel aandacht voor doorlopende ontwikkellijnen en gedeelde verantwoordelijkheid voor het leren en opvoeden.