De Eglantier Voorhof is een Integraal Kindcentrum
Home Onderwijs Kinderopvang English
 

Aanmelden

Aanmelden school
U heeft besloten dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. Hoe nu verder?

 

U kunt uw kind aanmelden door het invullen van ons aanmeldformulier, dit formulier ontvangt u tijdens de open dag. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar onze directeur Yvonne den Haan

directie@eglantierdelft.nl

 

Het is belangrijk dat de handtekening van beide ouders op het aanmeldformulier worden gezet. Bij aanmelding heeft de school een kopie van het BSN (Burger Service Nummer) nodig. Het BSN nummer is tevens het onderwijsnummer van uw kind.


Na het inleveren van het aanmeldformulier is uw kind aangemeld, maar nog niet ingeschreven. Wij doen dit na het gesprek dat u twee maanden voordat uw kind vier wordt heeft met de toekomstige leerkracht van uw kind. U krijgt voor dit gesprek telefonisch een uitnodiging. Dan informeren we naar alle zaken die van belang zijn om uw kind een goede start te laten maken in het basisonderwijs. Uw kind komt dan ook een aantal dagdelen wennen op de school en kennismaken met de leerkracht en de groep.


U kunt uw kind al aanmelden vanaf 2 jaar. Wacht niet te lang met aanmelden, want we hebben al een aantal jaren wachtlijsten op de school. Nadat we voor een groep het aantal van 45 aanmeldingen hebben bereikt, wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst, in afwachting van leerlingen die door verhuizing of andere oorzaken de school toch niet gaan bezoeken.


Wij hopen u snel te mogen begroeten op onze school.