Locatie: Wat doet de OR - Ouderraad - Ouders

Wat doet de OR ?

De ouderraad  is een belangrijk onderdeel binnen de school. Wij stellen het belang van het kind voorop op verschillende manieren.

Activiteiten organiseren voor de kinderen
De OR is betrokken bij een flink aantal activiteiten voor de kinderen. Hierbij kunt u denken aan de schooltuin, schoolfotograaf, sinterklaasviering, kerstviering, paasontbijt, sportdag en de avondvierdaagse. Wij doen dit in samenwerking met de leerkrachten en andere ouders.

Ouderbijdrage
Bovenstaande activiteiten worden mogelijk gemaakt door de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die wordt gebruikt voor activiteiten en voorzieningen waarvoor De Eglantier van het Rijk geen vergoeding ontvangt. De ouderbijdrage voor De Eglantier Voorhof is voor het schooljaar 2016-2017 vastgesteld op €36,- per kind. Dit bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. U ontvangt hierover een brief. Hierin staat ook meer informatie over de wijze van betaling. Als u meer wilt weten over hoe de ouderbijdrage wordt ingezet, bekijk dan de begroting bij praktische zaken.

Schakel tussen ouders en school
Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind. Daarom betrekken wij ouders bij het organiseren van activiteiten. Vaak vinden kinderen het erg leuk om hun ouder op school bezig te zien. Ook staat de OR open voor nieuwe ideeën of opmerkingen om de schoolactiviteiten nog beter te maken. U kunt ons bereiken via or@eglantierdelft@nl.

Ook de medezeggenschapsraad (MR) is onmisbaar op onze school. Indien nodig stemmen wij onze plannen af met de MR en overlegt de OR over de gang van zaken in en rond de school.

foto_paasontbijt.jpg