Locatie: Aanmelden - Formulieren - Ouders

Aanmelden

U heeft besloten dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. Hoe nu verder?

U kunt uw kind aanmelden bij onze directeur Yvonne den Haan door een email te sturen naar directie@eglantierdelft.nl

Bij de aanmelding worden de administratieve gegevens van uw kind genoteerd. U kunt dit formulier ook downloaden van de website en al ingevuld meenemen naar de school. (Dit formulier is te vinden onder het kopje formulieren). Het is belangrijk dat hier de handtekening van beide ouders onder staat. Bij aanmelding heeft de school een kopie van het BSN (Burger Service Nummer) nodig. Dit nummer wordt door de belastingdienst aan u verstrekt. Het BSN nummer is tevens het onderwijsnummer van uw kind.
Na het invullen van deze gegevens is uw kind aangemeld, maar nog niet ingeschreven. Wij doen dit pas twee maanden voordat uw kind vier wordt. U krijgt voor dit gesprek telefonisch een uitnodiging. Dan informeren we naar alle zaken die van belang zijn om uw kind een goede start te laten maken in het basisonderwijs. Uw kind komt dan ook een aantal dagdelen wennen op de school en kennismaken met de leerkracht en de groep.
U kunt uw kind al aanmelden vanaf 2 jaar. Wacht niet te lang met aanmelden, want we hebben al een aantal jaren wachtlijsten op de school. Nadat we voor een groep het aantal van 30 aanmeldingen hebben bereikt, wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst, in afwachting van leerlingen die door verhuizing of andere oorzaken de school toch niet gaan bezoeken.
Wij hopen u snel te mogen begroeten op onze school.

mini 20140109 112818

Aanmeldformulier