Locatie: Visie - De school - Ouders

Visie

De Eglantier Voorhof is dé plek voor onderwijs, opvang, opvoeding en ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 12 jaar. Wij begeleiden kinderen in een veilig pedagogisch klimaat  tot het worden van wereldburgers, door persoonlijke vaardigheden aan te bieden.                       Wij de Wereld in

Handelingsgericht leren, coöperatieve werkvormen en doelgericht werken aan (individuele) leerbehoeften staan centraal in ons onderwijsaanbod.

Om het wereldburgerschap te benadrukken werken we naast de basisvakken, zoals rekenen en taal, met het International Primary Curriculum (IPC) en bieden we alle kinderen vanaf de peuterleeftijd Engels aan. Om kinderen te leren zelf eigenaar te worden van het leerproces werkt ieder kind in samenwerking met leerkracht én ouders aan de ontwikkeling van een persoonlijk portfolio.

De kinderen op De Eglantier Voorhof zijn divers in nationaliteit. De internationale achtergrond en de relatief groene ligging van onze gebouwen maakt dat cultuur en natuur twee pijlers zijn waarop De Eglantier Voorhof bouwt: voor, tijdens en na schooltijd. Dit blijkt onder andere uit de jaarlijkse toneelvoorstellingen, het groene schoolpleinen, de schooltuintjes en een breed aanbod aan naschoolse activiteiten.

In kindcentrum De Eglantier Voorhof werken OBS De Eglantier Voorhof, Peuterspeelzaal De Eglantier en Stichting Rijswijkse Kinderopvang samen aan een integraal aanbod met veel aandacht voor doorlopende leerlijnen en gedeelde verantwoordelijkheid voor het leren en opvoeden.


mini 20121130 123334