Locatie: Team - De school - Ouders

Team

Het team bestaat uit ongeveer 20 leerkrachten. De directeur heeft in principe geen eigen groep en is dan ook volledig beschikbaar voor de schoolleiding. Samen met twee bouwcoördinatoren vormen zij het managementteam (MT). We hebben een intern begeleider en een remedial teacher in de school. Zij zijn verantwoordelijk voor de zorgstructuur en zij volgen de ontwikkelingen van de leerlingen. Verder wordt het MT ondersteund door een aantal stafmedewerkers. Er is een arbocoördinator, een preventiemedewerker, een taalcoördinator, coördinator coöperatief leren en International Primary Curriculum (IPC) en een pr-medewerker. De groepen 3 t/m 8 krijgen lichamelijke oefening van een vakleerkracht. Groep 1 t/m 8  krijgt Engelse les van een vakleerkracht (groep 1 t/m 4) en een native speaker (groep 5 t/m 8). 

   

Clusterdirecteur Dhr. William van Treuren
Locatiedirecteur Mw. Yvonne den Haan
Bovenbouwcoördinator meester Ard Groenedijk
Onderbouwcoördinator Paula Dinger
Groep 0/1 A Juf Sandra van Karsen en juf Theodora Papachristou (wo)
Groep 0/1 B Start na de kerstvakantie.
Groep 1/2 C Juf Renate v/d Sluis en juf Theodora Papachristou (ma, di)
Groep 2 D Juf Linde Ras en juf Theodora Papachristou (do, vrij)
Groep 3

Juf Henrieke Wildeman-Arnold en Paula Dinger (do, vrij)

Groep 3/4 Juf Linda Vijn en juf Marin Pols (wo)
Groep 4 Juf Bianca Gerritse en juf Marly de Geus (woe)
Groep 5 Meester Bas Stuip
Groep 5/6 Meester Dennis Remmerswaal en juf Marin Pols (vrij)
Groep 6 Juf Denise Komen en juf Els Harpman (ma)
Groep 7 Meester Jurgen van den Eng
Groep 7/8 Meester Robert Stewart en juf Yvonne Kaijer (di)
Groep 8 Meester Ard Groenedijk en juf Danielle Kunz (ma)
Intern begeleider Juf Danielle Kunz
Remedial teacher Juf Bianca Gerritse
ICT Meester Robert Stewart
Vervanging  
Vervanging  
Vervanging  
Native speaker Engels Juf Honorine de Keijzer Davies
Vakleerkracht Engels Juf Marly de Geus 
Godsdienst Juf Djoeke Hooimeijer
Lichamelijke opvoeding Juf Jaimy Kerkhof
Administratie Mw. Annemiek van Os
Conciërge Juf Annette Peterse