Locatie: Situering van de school - De school - Ouders

situering van de school

De school is gelegen in de wijk Voorhof-west. Rond de school is veel gevarieerd groen en een groen schoolplein. De school is gehuisvest in drie gebouwen op vijf minuten loopafstand van elkaar. De  leerlingen komen uit de omgeving van de school, maar ook ouders uit andere wijken kiezen vaak bewust voor de school. Ook bij de locatie Voorhof zijn de redenen hiervoor de Engelse les, het IPC, het coöperatief werken en de aandacht voor het leren. Het gebouw aan de Roland Holstlaan is  ingericht voor de leeftijd van 0 t/m 7 jaar. Het aantal leerlingen varieert van 110 tot 150. Het gebouw aan de Ina Boudier- Bakkerstraat is bestemd voor de leeftijd vanaf 7 jaar t/m 12 jaar.

foto8