Locatie: kwaliteit

Kwaliteit

Jaarlijks evalueren we de plannen die we dat schooljaar gemaakt hadden om te zien welke doelen we behaald hebben, welke doelen we niet behaald hebben en wat verbeterpunten zijn. Hieronder kunt u de laatste evaluatie lezen.

Evaluatie jaarplan

Regelmatig bezoekt de onderwijsinspectie alle basisscholen in Nederland. Wilt u weten wat de inspectie van onze school vindt? Klik dan op het jaartal waarover u wilt lezen.

2015

2011

2008

2005

In mei 2014 hebben wij het Early Bird certificaat in ontvangst mogen nemen. Onze school voldoet hiermee aan de kwaliteitsstandaard VVTO (vroeg vreemde talen onderwijs). Iets waar we trots op zijn.

early 20bird