Locatie: algemene voorwaarden - Naschoolse activiteiten - Kinderen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inschrijving
De inschrijving voor de activiteiten kan per e-mail: activiteiteneglantier@gmail.com.

Na inschrijving bent u verplicht tot betaling. Alvorens tot betaling over te gaan ontvangt u eerst een bevestiging van inschrijvingen later ook van deelname. Er is een maximum en een minimum aantal deelnemers per activiteit. Mochten er te weinig inschrijvingen bij een activiteit zijn, dan kan deze helaas komen te vervallen. Als er teveel aanmeldingen zijn wordt er aan de hand van de datum van inschrijving een selectie gemaakt. Hierna kijken wij of het mogelijk is om de activiteit nogmaals te bieden.

Wat gebeurt er na de inschrijving?
Na de inschrijfdatum ontvangt u een bevestiging van deelname per e-mail. Ook hoort u van ons wanneer er te weinig of te veel aanmeldingen zijn en uw kind(eren) mogelijk niet mee kunnen doen. Mocht uw zoon en/of dochter niet mee kunnen doen ondanks inschrijving, bijvoorbeeld door ziekte of andere onverwachte zaken, dan kunt u zelf voor een vervanger zorgen of navragen bij Yvonne Kaijer of er een wachtlijst is. Wanneer er geen vervanger is, bent u betaling verschuldigd.


Als u uw kind wilt afmelden, horen wij dit graag uiterlijk de ochtend van de dag waarop de activiteit plaatsvindt.Wij zorgen dat de boodschap bij de desbetreffende docent aankomt.

Betaling
Als uw zoon of dochter meedoet aan een van de activiteiten dan moet het bedrag worden overgemaakt op nummer NL93INGB0003518476 t.n.v. Schoolfonds De Eglantier, onder vermelding van de naam van uw kind(eren), de groep en de betreffende activiteit. Na inschrijving bent u verplicht tot betaling van het verschuldigde bedrag. De betaling dient voor de start van de activiteit binnen te zijn, anders kan uw kind niet deelnemen aan de activiteit. U ontvangt per e-mail een verzoek tot betaling.

Ziekte van de docent
Wij proberen te zorgen voor een vervanger als de docent van de les of workshop ziek is. Gezien het specifieke karakter van sommige activiteiten zal dit niet altijd mogelijk zijn. In dit geval wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. De uitgevallen les zal worden ingehaald.

N.B.
- Leerlingen die naar een andere locatie moeten fietsen/ rijden, zullen wellicht iets later op de cursus arriveren. Dit is geen probleem, docenten weten hiervan.
-Het is prettig als de leerlingen iets te eten en drinken bij zich hebben!